11/09/2018

Verhuizen als zelfstandige: je vestigingsadres of maatschappelijke zetel wijzigen

  

Verhuist je maatschappelijke zetel of je vestigingseenheid?

Voor je begint na te gaan wie je moet contacteren om je verhuis door te geven, moet je eerst zeker weten waarvan je de verhuis meldt: je maatschappelijke zetel of je vestigingseenheid? Die zijn namelijk niet hetzelfde.

Wat is het verschil tussen beide?

  • Vestigingseenheid

Een vestigingseenheid is een plaats die je kan identificeren door een adres waar minstens één activiteit van de onderneming uitgeoefend wordt.

Dit is, met andere woorden, de plek waar jij effectief werkt. Je vestigingseenheid en maatschappelijke zetel kunnen dus op hetzelfde adres gelegen zijn, bijvoorbeeld als je van thuis werkt als freelancer. Het is ook mogelijk dat je meerdere vestigingseenheden hebt, zoals meerdere verkooppunten, een magazijn of een kantoor.

Alle vestigingseenheden van een onderneming moeten opgenomen zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen ofwel de KBO.

  • Maatschappelijke zetel

Heb je een vennootschap? Dan ben je verplicht om een maatschappelijke zetel aan te geven. Je onderneming heeft namelijk een officieel adres nodig, van waaruit je het bestuurt. Het adres van je maatschappelijke zetel staat ook in de statuten.

Hoe verhuis je…

Je maatschappelijke zetel wijzigen

Je maatschappelijke zetel staat steeds geregistreerd in de statuten van je onderneming. Daarom kan je deze pas wijzigen wanneer de beslissing om te verhuizen goedgekeurd werd tijdens een algemene vergadering.

Vergeet dus niet je verslag van de algemene vergadering op te maken, waarin de datum van de wijziging vermeld staat. De zaakvoerder of de gedelegeerd bestuurder moet het verslag bovendien tekenen en goedkeuren.

Het maatschappelijke adres dient aangepast via een neerlegging bij de griffie. Nadien wordt het nieuwe adres in het Belgisch Staatblad gepubliceerd.

Je vestigingseenheid aanpassen in de KBO

Een van je plichten als ondernemer is ervoor te zorgen dat je gegevens in de KBO volledig correct en up-to-date zijn. Foute gegevens hebben verstrekkende gevolgen omdat de overheidsinstellingen continu gegevens raadpleegt via de KBO. Bovendien loop je het risico een boete van de FOD Economie te krijgen.

Je domicilie veranderen (eenmanszaak)

Heb je een eenmanszaak opgericht? Dan is jouw maatschappelijke zetel automatisch je woonadres.

Je woonadres correct wijzigen doe je als volgt:

Wie op een ander adres gaat wonen, is verplicht dit te melden bij de overheid. Zelfs wanneer je binnen dezelfde gemeente verhuist.

  1.  Je hebt 8 dagen de tijd om bij de dienst bevolking je nieuwe woonplaats te melden.
  2. Hierna volgt een controle door de wijkagent. Hij of zij gaat na of je effectief verhuisd bent en op het adres woont.
  3. De laatste stap is je identiteitskaart laten aanpassen bij de dienst bevolking.

Opgelet! Je vestigingseenheid verandert niet automatisch wanneer je de maatschappelijke zetel van je eenmanszaak verhuist. 

Wie breng je op de hoogte?

Een aantal instanties worden automatisch op de hoogte gebracht van je nieuwe adres wanneer jouw identiteitskaart officieel aangepast is.

Denk aan:


Bron: Blog Liantis

Verhuizen als zelfstandige: je vestigingsadres of maatschappelijke zetel wijzigen
©2020 DGVH Accountancy