2/05/2019

Ook zelfstandige papa's hebben vanaf 01 mei 2019 recht op vaderschapsverlof

  

Wie heeft recht op geboorteverlof of vaderschapsverlof?

Vanaf 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden recht op vaderschaps- of geboorteverlof. Voorwaarde hiervoor is dat hun sociale bijdragen voor de refertekwartalen betaald zijn. 

Dit recht is in principe beperkt tot zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut. Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben bereikt, komen onder bepaalde bijkomende voorwaarden ook in aanmerking.

Bovendien gelden er enkele bijkomende voorwaarden:

  • De wettelijke afstamming moet vaststaan. Krijgen gehuwde partners een kind, dan is dit automatisch het geval. Ongehuwde partners moeten het kind erkennen.
  • Staat de afstamming niet vast, dan moet de vader of meeouder inwonen bij een persoon met wie de afstamming wél vast staat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.
  • Feitelijk samenwonende koppels bij wie de afstamming niet vaststaat, moeten op het moment van de geboorte minstens drie jaar samenwonen om recht te hebben op vaderschapsverlof of geboorteverlof.

Waarop hebben zelfstandige vaders en meeouders recht?

De wetgeving voorziet een vaderschaps- of geboorteverlof van maximum tien dagen. De uitkering die hieraan gekoppeld is, bedraagt 80,82 euro per verlofdag, wat neerkomt op 808,2 euro in totaal.

Het vaderschaps- of geboorteverlof is flexibel, op voorwaarde dat de kersverse ouder het opneemt binnen de vier maanden na de geboorte. Als zelfstandige krijg je zelf de keuze hoe je het verlof spreidt. Daarbij zijn verschillende formules mogelijk:

  • 10 volle dagen aansluitend op de geboorte
  • 20 halve dagen
  • afwisselend halve en volle dagen
  • elke week een halve dag
  • om de twee weken een volle dag

Ook wie zijn zaak moeilijk tien dagen in de steek kan laten, kan toch van de regeling genieten. De vaders of meeouders kunnen namelijk ook kiezen voor acht dagen verlof, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques.

Hoe geboorteverlof aanvragen als zelfstandige?

Deze regeling geldt voor alle kinderen geboren vanaf 1 mei 2019. Je aanvraag doe je ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten.

Bron: Blog Liantis


Ook zelfstandige papa's hebben vanaf 01 mei 2019 recht op vaderschapsverlof
©2020 DGVH Accountancy